Uw invloed

 • Brief schrijven

  Wanneer u een belangrijke vraag of onderwerp aan de orde wilt stellen, dan kunt u een brief of e-mail aan de gemeenteraad sturen.

 • Burgerinitiatief

  U kunt uw eigen onderwerp op de vergaderagenda van de gemeenteraad laten plaatsen. Vindt u bijvoorbeeld dat de gemeente meer aandacht zou moeten besteden aan een bepaald onderwerp, dan kunt u dit kenbaar maken.

 • Contact met fracties

  Wilt u een bepaald onderwerp met een fractie bespreken? Dat kan! Hier leest u wie de contactpersonen van de fracties zijn.

 • Inspreken tijdens een oriënterende raadsbijeenkomst

  U kunt als inwoner van Opsterland uw mening geven over zaken waar de gemeenteraad over vergadert.

 • Wolkom yn ’e lobby; raadsplein

  De gemeenteraad van Opsterland is begonnen met het experiment raadsplein 'Wolkom yn ’e lobby'. Een plek waar inwoners en organisaties op informele manier onderwerpen kunnen voorleggen aan de raadsleden.

 • Gedragsregels privacy en persoonsgegevens

  Op 10 februari 2020 heeft de gemeenteraad opnieuw de gedragsregels omtrent privacy en persoonsgegevens vastgesteld. Hierin wordt artikelsgewijs aangegeven hoe de gemeenteraad rekening houdt met de privacy van personen bij de uitvoering van zijn taken.