Onderzoeksprotocol, Reglement van orde, Verordening rekenkamercommissie 2018, onderzoeksprogramma en jaarverslag

De rekenkamercommissie werkt met een eigen onderzoeksprotocol en reglement van orde gebaseerd op de verordening rekenkamercommissie Opsterland 2015. Jaarlijks stelt de commissie een onderzoeksprogramma op en brengt de commissie een jaarverslag uit. Voor het onderzoeksprogramma oriënteert de rekenkamercommissie zich breed en staat zij open voor suggesties uit de gemeenteraad en de bevolking.

Uitgelicht

Zoeken