Onderzoeksrapport Bestuursbevoegdheden van de raad

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de bestuursbevoegdheden van de raad.

Onderzoeksrapport 'Bestuursbevoegdheden van de raad'

Begeleidende brief bij rapport bestuursbevoegdheden van de raad

Uitgelicht

Zoeken