De rekenkamercommissie

  • Wat doet de rekenkamercommissie, wie zijn de leden en nevenfuncties

    05 februari 2019

    Onze rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt deze commissie de controlerende taak van de gemeenteraad.
    De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk.

Uitgelicht

Zoeken