Raadslid in Beeld: Libbe de Vries

Mijn naam is Libbe de Vries. Ik woon samen met Lia Willems in Frieschepalen. We hebben twee zoons. Rienk is advocaat in Groningen en Jan-Roelof is grafisch vormgever in Den Haag.
Meer dan 60 jaar geleden werd ik geboren in Oudeschoot. Ik was een ‘nakomertje’. Mijn broer was 16 jaar ouder en mijn zus 19 jaar. Mijn vader zat in de handel. Hij was vertegenwoordiger in fietsen en brommers. Mijn moeder had graag willen werken, maar in die tijd vond mijn vader dat niet gepast. Je inzetten voor de gemeenschap werd me met de paplepel ingegoten. Mijn vader zat in het voetbalbestuur, in het bestuur van de PvdA en was scheidsrechter bij het volleybal. Mijn moeder was secretaris van de zangvereniging en zat in de oudercommissie.

Ik heb een prachtige jeugd gehad en had alles wat mijn hartje begeerde. Op het weiland tegenover ons huis verrees in de jaren ’60 ijsstadion Thialf. Heel veel tijd heb ik op die ijsbaan doorgebracht, getraind door bekende namen als Jeen van den Berg en Hylke Speerstra.
Tot er zich op mijn 16e  een groot drama voltrok. Mijn moeder bleek ernstig ziek en na een jaar overleed zij. Het was het jaar dat ik examen deed op het atheneum. Ik slaagde, maar studeren in Groningen was niet aan de orde. Het werd de Pedagogische Academie in Heerenveen. Ik werd onderwijzer.
Na mijn militaire dienst werd ik leerkracht aan ’t Ambyld in Terwispel. Dat was een super tijd! Opsterland stond hoog op de ladder als het om onderwijs ging. We werkten volgens een uniek concept en hadden een eigen onderwijskundig adviesbureau. Het hoofd van de school, Piter Bergsma, stimuleerde me om naast het werk iets te betekenen voor de gemeenschap. Maandelijks drukten we op school de dorpskrant. We repeteerden met de toneelvereniging in de school.  Ook werd ik grimeur. Zo kon het gebeuren dat ik bij een uitvoering eerst de spelers schminkte, vervolgens de avond opende als voorzitter om me vervolgens zelf te laten schminken en het toneel op te gaan; enerverende avonden. Vele jaren hebben ik de grimeurs van de Opsterlandse toneelverenigingen schminkles gegeven.
In de jaren ’90 vroeg de wethouder of ik directeur van de school in Frieschepalen wilde worden. Dat gebeurde en met het team bouwden we aan een school waar iedereen welkom was. Maar de roep om verzelfstandiging van het openbaar onderwijs kwam. Wij kozen voor een systeem met meerscholen-directeuren. Op het hoogtepunt had ik de leiding over de scholen van Bakkeveen, Wijnjewoude, Ureterp, Siegerswoude en Frieschepalen. Dat was iets te veel van het goede. Alle scholen kregen weer een eigen directeur en ik ben vertrokken naar Marum.
 Libbe de Vries    

Nu ben ik werkzaam als teamcoordinator onderwijs bij de stichting Quadraten. We hebben 35 scholen, openbare, christelijke en samenwerkingsscholen. Op deze scholen zitten in totaal 5500 leerlingen en er werken 550 mensen. De afgelopen tijd heb ik me als interimdirecteur beziggehouden met scholen waar het onderwijs onder de maat was. Ook heb ik scholen mogen fuseren tot samenwerkingsscholen, scholen met zowel een openbare als christelijke identiteit. Scholen waar respect hoog in het vaandel staat.
Naast dit alles heb ik mij de afgelopen 12 jaar ingezet voor de PvdA. Eerst als raadsvolger en commissielid, de laatste 4 jaar als raadslid. De portefeuilles onderwijs, cultuur en dorpenbeleid zijn me op het lijf geschreven. Het elkaar ontmoeten is van het grootste belang in de dorpen. Scholen, maar ook zeker de dorpshuizen spelen daar een belangrijke rol in. Hoewel we vinden dat dorpen zelf verantwoordelijk moeten zijn voor de exploitatie van de dorpshuizen, vind ik dat er ook sprake mag zijn van een gemeentelijke bijdrage. De ‘krêft fan de mienskip’ kent wel z’n grenzen. Veel moet gebeuren door vrijwilligers. Wij hebben daar veel waardering voor, maar gunnen ze ook een beloning. Ik hoop dat de PvdA-motie hierover in de nieuwe raadsperiode vorm krijgt.

Libbe

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons