Behandeling begroting 2019

Inspraakavond Begroting 2019 op maandag 15 oktober 2018
Op maandag 15 oktober vanaf 19.30 uur is er in de raadszaal van het gemeentehuis over de begroting 2019 een inspraakavond. Als u wilt inspreken over de begroting 2019 dan kunt u dit doorgeven aan de griffie voor vrijdag 12 oktober. Telefoon (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl.
Wij verzoeken u dan het volgende door te geven, uw naam, telefoonnummer en het programma waarover u wilt inspreken.

De gemeenteraad zal vervolgens op woensdag 17 oktober de begroting 2019 van de gemeente Opsterland oriënterend behandelen. Hierbij is geen inspraak meer mogelijk.

Ook deze vergadering is openbaar en bent u van harte welkom om deze bij te wonen.

Voor meer informatie, over bijvoorbeeld de live uitzending, kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad. Of bel de griffie: (0512) 386 299.

 

Voor de begroting 2019 zie: https://opsterland.begrotingsapp.nl

 

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons