Raadsnieuws

 • Raad Opsterland op bezoek bij gemeente Peel en Maas 25 maart 2019

  Modern besturen en de rol van de raad
  De gemeenteraad van Opsterland is op 21 en 22 maart op bezoek geweest bij de gemeente Peel en Maas. Deze Limburgse gemeente heeft al meer dan 15 jaar ervaring met zelfsturing door dorpen en inwoners. Medewerkers en inwoners van de gemeente vertellen de Opsterlandse raadsleden hoe hun ervaringen op dit gebied zijn.

 • Behandeling begroting 2019 05 oktober 2018

  Inspraakavond Begroting 2019 op maandag 15 oktober 2018
  Op maandag 15 oktober vanaf 19.30 uur is er in de raadszaal van het gemeentehuis over de begroting 2019 een inspraakavond. Als u wilt inspreken over de begroting 2019 dan kunt u dit doorgeven aan de griffie voor vrijdag 12 oktober. Telefoon (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl.
  Wij verzoeken u dan het volgende door te geven, uw naam, telefoonnummer en het programma waarover u wilt inspreken.

 • Raadslid in Beeld: Elske Beintema 17 juli 2018

  Mijn naam is Elske Beintema en ik woon samen met mijn partner Jochem in Beetsterzwaag. Jochem heeft twee zoons, zelf heb ik drie zoons en een dochter en sinds vorig jaar zijn we de trotse grootouders van een kleindochter. In 1969 ben ik geboren in Dokkum waar ik exact vijf jaar heb gewoond. Daarna heb ik op een paar onderbrekingen na 35 jaar in Grou gewoond. Als jong meisje ging ik wel eens met mijn vader wandelen in de bossen van Beetsterzwaag. Het Lelijke Eendje van mijn ouders werd dan op de hoek van De Wissel en De Walle geparkeerd. Ik vond De Wissel toen al een mooie straat met al die bomen en heb dan ook eens gezegd “Daar wil ik later wel wonen.” En zo het geschiede in de zomer van 2010.

 • Aangekondigde extra raadsvergadering van 5 juni vervalt 29 mei 2018

  De aangekondigde extra raadsvergadering van 5 juni vervalt.
  Het coalitie-akkoord 2018-2022 zal gepresenteerd worden in de raadsvergadering van 11 juni 2018.

 • Rapportage informatieronde coalitievorming 17 april 2018

  De informateurs hebben tijdens de raadsvergadering van 16 april de rapportage informatieronde coalitievorming Opsterland aangeboden.
  Zie hier voor de rapportage en een ingediende motie.
  Voor het debat kunt u de raadsvergadering van 16 april online bekijken.

 • Raadslid in Beeld: Sjors Veenstra 10 april 2018

  Mijn naam is Sjors Veenstra en ben 39 jaar oud. Marrit en ik zijn heit en mem van twee kinderen, Sytske van 3 jaar en Feije van 11 maanden. Op mijn derde jaar ben ik met mijn ouders op het Selmien in Ureterp komen wonen. Gedurende mijn studie aan de universiteit Twente heb ik vijf jaar in Enschede gewoond. Na mijn studie stond ik voor de keuze, of direct een mooie baan in het westen of terug naar Opsterland waar ik mijn familie, vrienden en mijn sociale leven had. Ik heb voor het laatste gekozen en heb er nog geen enkel moment spijt van gehad.

 • Brief fractie Opsterlands Belang aan de gemeenteraad over het coalitieproces 29 maart 2018
 • Raadslid in Beeld: Marcel van Opzeeland 21 maart 2018

  Mijn naam is Marcel van Opzeeland en ben als fractievoorzitter en raadslid actief voor Opsterlands Belang. Naast de coalitie en de fractie hou ik me daarbij vooral inhoudelijk bezig met financiën, sociale zaken en algemene/bestuurlijke zaken.
  Behalve gedurende mijn studie Elektrotechniek aan de Universiteit Twente, heb ik altijd in Fryslân gewoond; geboren in Franeker, later verhuisd naar Siegerswoude.

 • Raadslid in Beeld: Oebele van der Veen 20 maart 2018

  Ik ben Oebele van der Veen 44 jaar en woon met mijn vrouw Gerla en onze 4 prachtige kinderen in Ureterp. Ik ben geboren en opgegroeid in Drachten in een gezin met 3 kinderen waarvan ik de oudste ben. In 2001 ben ik met Gerla getrouwd, we woonden allebei nog thuis en kochten samen ons eerste huisje in Drachten. Waar ook onze oudste dochter is geboren.
  In 2004 zijn we in Ureterp komen wonen, mijn vrouw is van origine een Urerterpse, zij kwam daarmee ook weer terug op haar geboorte nest. In Ureterp zijn onze andere 2 dochters geboren en in 2017 is onze pleegzoon bij ons komen wonen.

 • Raadslid in Beeld: Libbe de Vries 19 maart 2018

  Mijn naam is Libbe de Vries. Ik woon samen met Lia Willems in Frieschepalen. We hebben twee zoons. Rienk is advocaat in Groningen en Jan-Roelof is grafisch vormgever in Den Haag.
  Meer dan 60 jaar geleden werd ik geboren in Oudeschoot. Ik was een ‘nakomertje’. Mijn broer was 16 jaar ouder en mijn zus 19 jaar. Mijn vader zat in de handel. Hij was vertegenwoordiger in fietsen en brommers. Mijn moeder had graag willen werken, maar in die tijd vond mijn vader dat niet gepast. Je inzetten voor de gemeenschap werd me met de paplepel ingegoten. Mijn vader zat in het voetbalbestuur, in het bestuur van de PvdA en was scheidsrechter bij het volleybal. Mijn moeder was secretaris van de zangvereniging en zat in de oudercommissie.

 • Raadslid in Beeld: Jan van Dalen 19 maart 2018

  Jan van Dalen, die naam heb ik nu net 60 jaar. Ik ben in Bakkeveen geboren, in het Mandefjild om precies te zijn. Opgegroeid op de boerderij van mijn ouders en jongere broer. De jeugd bestond uit het volgen van de basisschool in Waskemeer, VWO (Drachtster Lyceum) en werken op de boerderij. Achteraf denk je, waarom had ik eigenlijk nauwelijks vrije tijd, maar dat zat er gewoon niet in.

 • Raadslid in Beeld: Roel Vogelzang 08 maart 2018

  Ik ben Roel Vogelzang en ik woon samen met mijn vrouw Anke in Beetsterzwaag. We hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik ben de oudste in een gezin van 7 kinderen. Mijn moeder was gereformeerd en mijn vader kwam uit een Limburgs communistisch mijnwerkersmilieu. In twee opzichten een gedurfde combinatie: een calvinist en een Bourgondiër samen op één kussen en daarnaast was er het geloof van mijn moeder en de oprechte sociale betrokkenheid van mijn vader. Rechtvaardigheid was de norm binnen het gezin waarin ik opgroeide. Al deze elementen hebben mij persoonlijk gevormd.

 • Cursisten Politiek Actief ontvangen certificaat van burgemeester Van Selm 15 februari 2018

  Op maandagavond 12 februari 2018 reikte burgemeester Ellen van Selm certificaten uit aan de Opsterlandse deelnemers van de cursus Politiek Actief. Als afronding van deze cursus hadden zij de raadsvergadering bijgewoond. De cursus Politiek Actief werd samen met een vijftal zuidoost gemeenten georganiseerd.

 • Raadslid in Beeld: Klaas de Boer 30 januari 2018

  Raadslid en fractievoorzitter van BAS-Opsterland (2014)
  Getrouwd met Karin, drie kinderen, 2 kleinkinderen.
  Wethouder van Opsterland 2002-2012
  Wethouder van Littenseradiel 2013-2014
  Raadslid BAS 2014-2018

 • Raadslid in Beeld: Hans de Jong 30 januari 2018

  Ik ben Hans de Jong en al 49 jaar woon ik naar alle tevredenheid in Langezwaag, alwaar ik alweer 40 jaar een bouwbedrijf uitoefen.
  Ik ben een echt dorpsmens en heb in Langezwaag diverse bestuursfuncties bekleed. Zo ben ik 20 jaar voorzitter geweest van de voetbalvereniging, 13 jaar voorzitter van de feestcommissie en 20 jaar voorzitter van de autocrossvereniging. Bij de autocrossvereniging hebben we het zover gebracht dat wij in Langezwaag een Europees kampioenschap mochten organiseren.
  Ik probeer altijd mijn deel bij te dragen aan het dorp of de gemeenschap.

 • Raadslid in Beeld: Hielke de Vries 11 januari 2018

  Mijn naam is Hielke de Vries, 66 jaar, getrouwd met Janny Bok en samen hebben we 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Geboren en getogen in Langezwaag en had alhier samen met Janny een melkveehouderijbedrijf. Vanuit ons bedrijf heb ik mijn kennis kunnen gebruiken om zitting te hebben in diverse besturen van coöperatieve bedrijven zoals zuivel, bank, accountant- en kennisondernemingen.

Uitgelicht

Zoeken