Raadsgriffier

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

De griffie werkt onafhankelijk van de ambtelijke organisatie maar maakt wel gebruik van ambtelijke deskundigheid.

 

Wat zijn de belangrijkste taken van de griffie?

  • secretariaat van de gemeenteraad
  • logistieke voorbereiding, uitvoering en nazorg van raadsvergaderingen
  • advies en ondersteuning bij initiatieven interpellaties, moties en amendementen van raadsleden
  • communicatie / voorlichting van en naar de raad
  • ondersteunen van de raad bij gezamenlijke activiteiten als hoorzittingen, gesprekrondes met burgers en werkbezoeken

 

Raadsgriffier

De griffier voor de gemeenteraad van Opsterland is Ieke Zwart.Ieke Zwart

 

Ieke Zwart

Telefoon (0512) 386 299

E-mail griffier@opsterland.nl

 

Bezoekadres:

Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag

 

Postadres:

Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag

Uitgelicht

Zoeken