Johan Sieswerda

Partij

Johan SieswerdaGROENLINKS - OpsterLanders

 

Adres

Lange Singel 9

9243 KJ  BAKKEVEEN

 

 

Telefoon (0516) 542 300

E-mail johan.sieswerda@opsterland.org

 

Nevenfuncties betaald

  • Advisor bij Transcom (Groningen)

 

Nevenfuncties onbetaald

  • lid bestuur van de Feriening fan Eartiidse Steateleden (FES)

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons