Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2022 heeft de gemeenteraad de Begroting voor 2023 unaniem vastgesteld. In de begroting wordt aangegeven wat de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn. Omdat het over alle plannen voor volgend jaar gaat, wordt hier apart over vergaderd.

Moties en amendementen

De raad diende tijdens de begrotingsraad zeven moties in, waarvan er zes zijn aangenomen. Met een motie verzoekt of roept de raad het college op om iets wel of niet te doen.

Met de moties heeft de raad het college bijvoorbeeld opgeroepen om de mogelijkheden van een jeugdraad te onderzoeken, om bepaalde informatie actief met de raad te delen, om een zebrapad te plaatsen bij de basisscholen in Frieschepalen en bepaalde huishoudens te ondersteunen in het beperken van hun energieverbruik.

De raad heeft geen amendementen ingediend tijdens het behandelen van de begroting.

Bekijk alle vergaderstukken en de uitzending 

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland