In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Koken op gas en je woning verwarmen met aardgas kan dan niet meer. Dat doen we dan met duurzame energie. Zo stoten we minder schadelijke CO2 uit en beperken we verdere klimaatverandering. Maar hoe en wanneer koppel je woningen los van het aardgas? Wat is het alternatief? Wat is haalbaar en betaalbaar voor iedereen?

De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken samen aan een Transitievisie Warmte die antwoord gaat geven op deze vragen. Gemeenten gaan samenwerken met inwoners en partners. De drie gemeenten maken samen een tijdspad voor deze verandering. In dat plan wordt duidelijk wanneer welke dorpen, buurten of wijken van het aardgas af kunnen. De OWO-gemeenten betrekken de inwoners hierbij. De warmtetransitie raakt namelijk iedereen. We gaan daarom samenwerken met inwoners, ondernemers, Plaatselijke Belangen, energiecoöperaties, lokale energie werkgroepen en woningbouwcorporaties, maar ook met netbeheerder Liander. Alles om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Alternatieven voor aardgas

Er zijn nu nog weinig alternatieven voor aardgas. De drie gemeenten onderzoeken samen welke alternatieven voor dit gebied geschikt zijn. Ze werken samen omdat ze op elkaar lijken en met vergelijkbare mogelijkheden en onmogelijkheden te maken hebben. Zo passen bijvoorbeeld oplossingen die in stedelijke gebieden werken hier niet altijd en omgekeerd.

Eerste visie in 2021

Een aardgasvrije toekomst is een ingrijpende en langdurige uitdaging. Eind 2021 moeten de gemeenten de eerste warmtetransitievisie hebben vastgesteld. Daarna wordt deze iedere vijf jaar opnieuw bekeken, om in te spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Begin volgend jaar gaan de gemeenten samen van start met het maken van de visie, waar de belanghebbenden bij worden betrokken. 

Meer nieuws

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Kom ook naar de ondernemerstafel

    In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

  • Werkzaamheden Krume Swynswei Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

    Vanaf 12 december zijn er werkzaamheden aan de Krume Swynswei in Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland