De Veiligheidsregio Fryslân heeft de Friese gemeenten gevraagd mee te werken aan opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Opsterland draagt actief bij aan een oplossing voor de opvang van vluchtelingen en heeft daarom ingestemd met het verzoek om in Opsterland in eerste instantie ongeveer 80 tot 100 vluchtelingen op te vangen.

Opvanglocaties

Gemeente Opsterland heeft haar inwoners gevraagd om zelfstandige woonruimte beschikbaar te stellen voor 45-60 Oekraïense vluchtelingen. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Daarnaast zijn het voormalig schoolgebouw De Flambou (Mientewei), het voormalig Groene Kruis-gebouw (Jan Eisingastrjitte) en een aantal woningen van Elkien (Trimbeets) in Gorredijk aangewezen als opvanglocaties. Vanaf 18 maart start de particuliere opvang bij inwoners die zelfstandige woonruimte beschikbaar hebben gesteld. De opvang voor de grotere locaties (De Flambou, Groene Kruis-gebouw en woningen Elkien) start later. De komende weken wordt gekeken of het aantal opvangplekken kan worden uitgebreid.

Inloopbijeenkomst op 23 maart 2022

Om gehoor te geven aan hulpvragen, voor vragen over opvanglocaties of andere vragen over het opvangen van vluchtelingen organiseert gemeente Opsterland een inloopbijeenkomst op woensdag 23 maart in Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk. U bent welkom vanaf 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente en vrijwilligers aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Oproep

Tot slot, gemeente Opsterland roept inwoners op om niet zelf naar de grens te rijden, maar initiatieven voor hulp met de centrale opvang voor vluchtelingen in Heerenveen af te stemmen. Van daaruit wordt dan goede huisvesting voor hen gezocht. U kunt hiervoor contact opnemen met gemeente Opsterland via oekraïne@opsterland.nl. Het mailadres is vanaf dinsdag 15 maart bereikbaar.

Meer nieuws

 • Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland

  Gemeentesecretaris en algemeen directeur Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland. Vanaf 1 september start zij in haar nieuwe functie als directeur bij de provincie Drenthe. “Deze functie kwam op mijn pad en liet me niet meer los. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga tegelijkertijd de fijne collega’s, hun drive en ambities in Opsterland missen” licht Van der Weij haar beslissing toe.

  Gemeentesecretaris Marjan van der Weij
 • Werkzaamheden Koartsweachsterbrêge Gorredijk

  De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd.

  Wegwerkzaamheden
 • Wegwerkzaamheden - Breewei Tijnje

  Op maandag 18 juli is er verkeershinder op de Breewei in Tijnje ter hoogte van de rotonde (N392).

  Wegwerkzaamheden
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland