De Veiligheidsregio Fryslân heeft de Friese gemeenten gevraagd mee te werken aan opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Opsterland draagt actief bij aan een oplossing voor de opvang van vluchtelingen en heeft daarom ingestemd met het verzoek om in Opsterland in eerste instantie ongeveer 80 tot 100 vluchtelingen op te vangen.

Opvanglocaties

Gemeente Opsterland heeft haar inwoners gevraagd om zelfstandige woonruimte beschikbaar te stellen voor 45-60 Oekraïense vluchtelingen. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Daarnaast zijn het voormalig schoolgebouw De Flambou (Mientewei), het voormalig Groene Kruis-gebouw (Jan Eisingastrjitte) en een aantal woningen van Elkien (Trimbeets) in Gorredijk aangewezen als opvanglocaties. Vanaf 18 maart start de particuliere opvang bij inwoners die zelfstandige woonruimte beschikbaar hebben gesteld. De opvang voor de grotere locaties (De Flambou, Groene Kruis-gebouw en woningen Elkien) start later. De komende weken wordt gekeken of het aantal opvangplekken kan worden uitgebreid.

Inloopbijeenkomst op 23 maart 2022

Om gehoor te geven aan hulpvragen, voor vragen over opvanglocaties of andere vragen over het opvangen van vluchtelingen organiseert gemeente Opsterland een inloopbijeenkomst op woensdag 23 maart in Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk. U bent welkom vanaf 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente en vrijwilligers aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Oproep

Tot slot, gemeente Opsterland roept inwoners op om niet zelf naar de grens te rijden, maar initiatieven voor hulp met de centrale opvang voor vluchtelingen in Heerenveen af te stemmen. Van daaruit wordt dan goede huisvesting voor hen gezocht. U kunt hiervoor contact opnemen met gemeente Opsterland via oekraïne@opsterland.nl. Het mailadres is vanaf dinsdag 15 maart bereikbaar.

Meer nieuws

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Kom ook naar de ondernemerstafel

    In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

  • Werkzaamheden Krume Swynswei Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

    Vanaf 12 december zijn er werkzaamheden aan de Krume Swynswei in Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland