Op vrijdag 21 januari bracht de nieuwe Friese gedeputeerde Friso Douwstra kennismakingsbezoeken aan drie bedrijven van het Innovatiecluster Drachten (ICD). Bij het werkbezoek waren onder meer Anko Postma, wethouder van Opsterland en Bauke Dam, wethouder van Zuid-Friesland aanwezig. In Drachten nam Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland deel aan het werkbezoek. 

Het dagprogramma bestond uit bezoeken aan Ventura in Bolsward, ZiuZ in Gorredijk en BD in Drachten. Bij alle bedrijven kreeg het gezelschap een presentatie over het bedrijf en een rondleiding op de werkvloer.

Het ICD beoogde hiermee meer inzicht te geven in wat het cluster doet, welke bedrijven en kennisinstellingen zijn aangesloten en wat de toekomstplannen zijn om de onderlinge kennisdeling en samenwerking verder te versterken.

De bedrijven van het ICD dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals grondstofgebruik, energie of gezondheid. Om dit te realiseren zijn hun hightechsystemen nodig. De basis hiervoor is het omzetten van kennis en technologie in unieke hightechsystemen, wat weer leidt tot internationaal concurrerende proposities en marktposities. De ICD-bedrijven introduceren jaarlijks 50 nieuwe producten en creëren werkplekken voor jong technisch talent door het bieden van 275 stageplaatsen voor 45 nationaliteiten. In samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen, de hogescholen NHL Stenden, Hanzehogeschool en Windesheim werkt ICD aan het goed opleiden van studenten, zodat zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Ook werkt zij samen met MBO-instellingen in verschillende delen van de regio.

Gedeputeerde Douwstra: 

“Het was een goede bijeenkomst met de juiste discussies over zaken waar het echt om draait: Noord-Nederland aantrekkelijk maken voor studenten en young professionals die bij een internationaal succesvol technologisch bedrijf willen werken. Goed om te zien dat de samenwerking met het ICD zo goed verloopt. Als provincie willen we graag een partner zijn voor de partijen en met het ICD zijn er veel mogelijkheden, nu en in de toekomst.”

Anko Postma werkbezoek met gedeputeerde Friso Douwstra
Van links naar rechts: Wethouder Opsterland dhr. A. Postma, Gedeputeerde Provincie Fryslân dhr. F. Douwstra, Beleidsmedewerker economische zaken dhr. H. Berga

Meer nieuws

 • Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland

  Gemeentesecretaris en algemeen directeur Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland. Vanaf 1 september start zij in haar nieuwe functie als directeur bij de provincie Drenthe. “Deze functie kwam op mijn pad en liet me niet meer los. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga tegelijkertijd de fijne collega’s, hun drive en ambities in Opsterland missen” licht Van der Weij haar beslissing toe.

  Gemeentesecretaris Marjan van der Weij
 • Werkzaamheden Koartsweachsterbrêge Gorredijk

  De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd.

  Wegwerkzaamheden
 • Wegwerkzaamheden - Breewei Tijnje

  Op maandag 18 juli is er verkeershinder op de Breewei in Tijnje ter hoogte van de rotonde (N392).

  Wegwerkzaamheden
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland