De gemeenteraad vergadert tot de zomervakantie op onderstaande data om 19.30 uur (tenzij anders vermeld) in de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. 

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst maandag 17 juni:

  • Discussienota Dorpenbeleid en Inwonersparticipatievisie- en verordening
  • Verordening Individuele Inkomenstoeslag Opsterland 2024
  • Beleidsnotitie Gemeentelijke begraafplaatsen Opsterland 2024-2030
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem 2024
  • Mogelijk agendapunt: concept reactie op concept Friese Energievisie
  • Jaarstukken 2023

Onderwerpen raadsvergadering maandag 8 juli:

De agenda volgt uit de oriënterende raadsbijeenkomst van 17 juni.

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst maandag 1 juli:

  • Perspectiefbrief met algemene beschouwingen

Onderwerpen besluitvormende raadsvergadering maandag 15 juli (aanvang 16.00 uur): 

  • Perspectiefbrief met algemene beschouwingen

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op de gemeentewebsite: opsterland.nl/raadsvergaderingen. U kunt ook contact opnemen met de griffie, bereikbaar op werkdagen via telefoon (0512) 386 333 en e-mail griffie@opsterland.nl

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland