Vanavond heeft de gemeenteraad van Purmerend bekend gemaakt dat Ellen van Selm wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Purmerend. Zij is sinds 1 december 2014 burgemeester van Opsterland.

Stad en platteland komen samen

Ellen van Selm: “Ik voel nu al dat ik moeite zal hebben met het afscheid van Opsterland, want ik heb hier heel fijne jaren gehad. Deze mogelijkheid deed zich voor in een gemeente waar na de fusie tussen Purmerend en Beemster stad en platteland samenkomen. Ik ben daarom zeer vereerd dat de gemeenteraad van Purmerend mij als nieuwe burgemeester 
voordraagt.”

Kundig burgemeester en ambassadeur voor het platteland

In de afgelopen jaren toonde Ellen van Selm zich niet alleen een trotse ambassadeur voor de gemeente Opsterland maar ook een kundig burgemeester. Met plezier schonk zij haar aandacht aan de Friese gemeente, haar inwoners, ondernemers en het rijke verenigingsleven. Ook landelijk was Van Selm actief, onder meer als voorzitter van de P10 het netwerk van grote plattelandsgemeenten. Tijdens haar voorzitterschap groeide het netwerk uit tot dertig leden en werd het platteland steeds vaker gesprekspartner in Den Haag. Internationaal was zij pleitbezorger voor het samenspel tussen stad en platteland, onder andere bij UN Habitat.

Proces tot benoeming

In een besloten vergadering besloot de gemeenteraad dat Ellen van Selm voorgedragen wordt. Hierna volgt nog een formele besluitvorming bij de minister van BZK en de Koning.

Meer nieuws

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Kom ook naar de ondernemerstafel

    In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

  • Vacature financieel expert

    Het team Ontwikkeling Ruimtelijk Domein houdt zich in de meest brede zin bezig met de inrichting van de ruimte in Opsterland. En wij zoeken hiervoor een financieel expert.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland