Eerste kraamverblijf voor vleermuizen in Zuidoost-Fryslân

Op maandag 8 juli is in Noordwolde het eerste kraamverblijf voor vleermuizen geplaatst. Dit is de start van een groot project. Er komen ongeveer 60 kraamkasten in Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Waarom doen we dit?

Veel vleermuizen en vogels wonen in spouwmuren en onder daken. Dit maakt het moeilijk voor huiseigenaren om hun huizen te isoleren. Vleermuizen en vogels mogen namelijk niet gestoord worden. Met de nieuwe kraamkasten kunnen de dieren veilig wonen en kunnen huiseigenaren hun huizen isoleren zonder extra onderzoek.

De plaatsing van de kraamkasten is de eerste stap om tot een Soortenmanagementplan (SMP) te komen. Dit is een uitgebreid ecologisch onderzoek in alle woonkernen van een gemeente naar de vleermuizen en vogels die in woningen verblijven. Zo kunnen er gerichte maatregelen worden getroffen om deze dieren te beschermen. Het opstellen van een SMP duurt zo'n 2 jaar. Na plaatsing van de kasten mag een klein gedeelte van de woningeigenaren alvast starten met isoleren, zonder dat zij hiervoor individueel ecologisch onderzoek hoeven te laten doen. Zo hoeven zij niet te wachten tot het SMP van kracht is. Zij moeten wel natuurvriendelijk isoleren (www.natuurvriendelijkisoleren.nl).  

Zodra het ecologisch onderzoek voor het opstellen van een SMP is gestart, mag een groter deel van de woningeigenaren isoleren zonder individueel onderzoek. De drie gemeenten zijn waarschijnlijk de eerste gemeenten in Fryslân waar gestart wordt met het opstellen van een SMP. Zodra het SMP-onderzoek is afgerond, kunnen alle woningen binnen de bebouwde kom geïsoleerd worden zonder individueel ecologisch onderzoek. Dankzij een SMP wordt er een mooie balans gemaakt tussen de bescherming van de biodiversiteit en het mogelijk maken van isoleren.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland