Vandaag verwelkomen we de eerste vluchtelingen in de woningen van Elkien aan de Trimbeets in Gorredijk. Een warm welkom, want de afgelopen dagen is er met man en macht geklust en gewerkt om de woningen in te richten. 

Veel hulp van volwassen en kinderen

Buurtbewoners brachten spullen en boden vrijwillig hulp aan. Ook vrijwilligers uit het dorp hielpen spontaan mee, samen met medewerkers van de gemeente. Laten we ook niet de kinderen van groep 5 van basisschool De Librije in Gorredijk vergeten. Zij maakten een mooi vierluik met de woorden ‘welkom’ in het Oekraïens. Dank jullie wel voor dit warme gebaar!

Welkom

Bedankt iedereen

Onze dank gaat natuurlijk uit aan iedereen die meegewerkt heeft om dit mogelijk te maken en in het bijzonder de omwonenden voor het doneren van spullen en hun vrijwillige hulp. Ook Kringloopwinkel en Puntgeel uit Gorredijk bedankt voor de gulle donatie van 6 bedden met matrassen, een servieskast en witgoed. Hotel Hofker van Ameland doneerde al eerder bedden en huisraad. In de woning is ruimte voor opvang van 16 personen.

Inrichting Trimbeets Gorredijk

Meer nieuws

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Kom ook naar de ondernemerstafel

    In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

  • Werkzaamheden Krume Swynswei Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

    Vanaf 12 december zijn er werkzaamheden aan de Krume Swynswei in Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

RSS feed