Dit jaar vond de traditionele lintjesregen weer plaats op het gemeentehuis van Opsterland. Drie inwoners ontvingen, tijdens een ceremoniële bijeenkomst in de Trouwzaal in het Lycklamahûs, een koninklijke onderscheiding van burgemeester Ellen van Selm.

De decorandi

Dit jaar ontvingen Egbert Poortenga, Catharina van Dijk en Lydia Taekema de koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere maatschappelijke inzet. Hiermee zijn ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Alle decorandi zetten zich op buitengewone manier in als vrijwilliger en leveren daarmee allemaal een essentiële bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpen. De onderscheiding doet recht aan het feit dat de decorandi zich jarenlang belangeloos inzetten. Tijdens de ceremonie staan de decorandi dan ook centraal en krijgen zij  de aandacht die ze zo vaak aan anderen geven. 

 

v.l.n.r.: Egbert Poortenga, burgemeester Ellen van Selm, Catharina van Dijk en Lydia Taekema.

Egbert Poortenga (77), Terwispel 
De heer Poortenga ontvangt de onderscheiding omdat hij gedurende een zeer lange periode, van 2006 tot 2021, coördinator van de groep Thuisadministratie van Humanitas Smallingerland-Opsterland is geweest. Onder zijn leiding is de groep Thuisadministratie uitgegroeid tot het grootste onderdeel van Humanitas Smallingerland-Opsterland. De kwaliteit van zijn werk en de hoeveelheid tijd die hij ruim 15 jaar investeerde, maakt zijn vrijwillige bijdrage aan de gemeenschap buitengewoon. 

Catharina van Dijk (61), Gorredijk
Mevrouw Van Dijk ontvangt  de onderscheiding voor haar functie als Diaken voor de PKN Kerk in Gorredijk, voor haar rol als vrijwilliger bij de Ronald McDonald Hoeve, waar ze een luisterend oor biedt aan familieleden. Daarnaast zet ze zich ook vrijwillig in als gastvrouw bij het Damshûs in Nij Beets. 

Lydia Taekema (48), Hemrik
Mevrouw Taekema ontvangt de onderscheiding voor de vijf vrijwilligersfuncties die zij vervult. Ze is vrijwilliger bij Eendracht Maakt Macht Hemrik; zonder haar zou er waarschijnlijk niet elk jaar een dorpsfeest zijn. Daarnaast is ze nog vrijwilliger bij het zwembad in Hemrik, is ze voorzitter bij volleybalvereniging HVC, secretaris bij Sportvereniging Hemrik en bestuurslid en redacteur bij Doarprounte.