Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was. In Beetsterzwaag zal dat plaatsvinden in de Dorpskerk.

In de Dorpskerk staat het verhaal centraal van Fieke Asscher, dochter van de opperrabbijn van Groningen en van schrijfster Clara Asscher Pinkhof. Zij vond in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag een veilig onderduikadres.

Er wordt ook op een passende wijze aandacht besteed aan hen die recentelijk, vanwege de oorlog in de Oekraïne, onderdak zochten in Beetsterzwaag. Medewerking wordt verleend door Euterpe en Zangstudio Lysbeth. Waarnemend burgemeester Lex Roolvink zal het openingswoord verzorgen. De bijeenkomst begint om 19:00 uur. Om 20:00 uur is er 2 minuten stilte en kranslegging bij het monumentje aan de voet van de toren. U bent van harte welkom.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland