Op maandag 29 november vindt er vanaf 19.30 uur een oriënterende raadsbijeenkomst plaats. Vanwege de coronacrisis komt de gemeenteraad niet bij elkaar in de raadzaal in Beetsterzwaag, maar wordt er via een digitale liveverbinding vergaderd.

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst:        

 • Mienskipsinitiatief Gorredijk
 • Transitievisie Warmte
 • Vaststellen subsidieplafonds 2022
 • Technische begrotingswijziging december 2021
 • Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Opsterland 2022
 • Verordening Lijkbezorgingsrechten Opsterland 2022
 • Verordening Onroerendezaakbelastingen Opsterland 2022
 • Verordening Rioolheffing Opsterland 2022
 • Legesverordening Opsterland 2022
 • Intrekken van de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting kabels en leidingen Opsterland 2017
 • Afvalstoffenverordening Opsterland 2021
 • Voorbereidingskrediet vernieuwbouw GBS Eben Haëzer
 • Wijzigingsverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Opsterland 2021
 • Beleidsnota nieuwe Wet inburgering OWO 2022-2025
 • Verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet
 • Centrumgemeenteregeling SDF 2022
 • Verordening Nadeelcompensatie 2022

Wilt u inspreken over een van onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk maandag 29 november 9.00 uur telefonisch contact op met de griffie via (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl.

Vergaderstukken en de live-uitzending

De vergaderstukken en de live-uitzending vindt u terug via onderstaande link.

Vergaderstukken en live-uitzending

Meer nieuws

 • Volgende fase herstraten Ikesingel de Hemrik

  Op maandag 22 augustus wordt gestart met de volgende fase van het herstraten van de Ikesingel te Hemrik. Aannemersbedrijf A. Faber B.V. uit Bolsward gaan deze werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren.

  wegwerkzaamheden verboden in te rijden
 • Verloting bouwkavels Gorredijk en Ureterp

  Op donderdag 28 juli hebben wethouder Durk Durksz en adviseur Grondzaken Wilma Huisman bij notaris Cor van Dijk de verloting bijgewoond van bouwkavels in Gorredijk en Ureterp.

  Durk Durkzs Bouwkavels
 • Aanvraag energietoeslag

  Heeft u geen uitkering van de gemeente, maar wel een laag inkomen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen via dit formulier.

  Geldbiljetten
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem contact op met de griffie

Gemeenteraad raadzaal