Gemeenteraad overhandigt profielschets aan de commissaris van de Koning van Fryslân.

Opsterland zoekt een nieuwe burgemeester; een verbinder in hart en nieren. De vertrouwenscommissie die bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad begeleidt de benoemingsprocedure. Het opstellen van de profielschets was de eerste stap in deze procedure, waarvoor ook inwoners werden gevraagd naar hun wensen en mening. De definitieve profielschets is maandagavond 23 januari tijdens de bijzondere raadsvergadering aangeboden aan commissaris van de Koning in Fryslân, de heer A.A.M. Brok.

De commissaris heeft hoge verwachtingen: “Opsterlân is in prachtige en stabile gemeente. Ik hoopje dan ek dat we minsken oansprekke om te skriuwen op dizze moaie funksje. Want dat is it boargemastersamt.”

Waar moet de burgemeester op de eerste dag mee aan de slag?

Ook inwoners van Opsterland werden naar hun wensen en mening gevraagd. In de enquête, die tot 9 januari kon worden ingevuld, werd hen gevraagd: ‘Wat is voor u een goede burgemeester?’ en ‘Welke eigenschappen en vaardigheden vindt u belangrijk?’ Tot slot vroeg de raad aan inwoners: ‘Met welk vraagstuk moet de nieuwe burgemeester op de eerste werkdag direct aan de slag?’ Met de antwoorden van zo’n 160 inwoners kreeg de vertrouwenscommissie een duidelijk beeld.

Dit zoekt Opsterland in haar nieuwe burgemeester

De antwoorden van inwoners, maar ook de wensen van de gemeenteraad, het college en van de ambtelijke organisatie geven samen een helder beeld. De nieuwe burgemeester is een verbinder in hart en nieren. Iemand met natuurlijk gezag, die zichtbaar is in de gehele gemeente en die duidelijke keuzes maakt. Ook is de burgemeester omgevingsbewust, prettig in de omgang, vernieuwend, daadkrachtig, koersvast en communicatief sterk. En dat zijn nog niet alle wensen. In de volledige profielschets is de uitgebreide wensenlijst te vinden. Deze en de uitkomsten van de enquête zijn terug te vinden op www.opsterland.nl/nieuweburgemeester.

Nu is het aan de commissaris

Met het overhandigen van de profielschets ligt de procedure nu in handen van de commissaris van de Koning. Enkele dagen na deze bijzondere raadsvergadering is de openstelling van de burgemeestersvacature in de Staatscourant en op de website van het ministerie van BZK. Nadat de sollicitatietermijn is gesloten maakt de commissaris een selectie die wordt voorgelegd aan de vertrouwenscommissie. De raad maakt in de aanbevelingsraad de keuze wie zij wil aanbevelen als de nieuwe burgemeester van Opsterland. 

Vragen?

Bij vragen over de vacature of burgemeestersaangelegenheden kunt u terecht bij het kabinet van de commissaris van de Koning in Fryslân. Op www.fryslan.frl/burgemeestersaangelegenheden(externe link) vindt u meer informatie over de procedure en de contactgegevens.

Meer nieuws

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland