De OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland maken samen met politie en ondernemers een vuist tegen criminaliteit. De veiligheid in het buitengebied komt steeds meer onder druk te staan door de toename van ondermijnende activiteiten.

Met name boerenbedrijven zijn interessant voor criminelen. Loodsen zijn in trek als drugslab, maar kunnen ook gebruikt worden voor andere vormen van criminaliteit. In de drie gemeenten zijn bijna duizend agrarische bedrijven actief.

Op een informatiebijeenkomst donderdag voor agrarische bedrijven in Ureterp gingen ondernemers in gesprek met vertegenwoordigers van politie, brandweer, LTO, Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland, Meld Misdaad Anoniem, Team Toezicht en Handhaving.

Aan het begin van de bijeenkomst presenteerden de burgemeesters van de drie gemeenten gezamenlijk een waarschuwingsbordje dat de ondernemers bij hun bedrijf kunnen ophangen. Met het bord geven de ondernemers aan dat voor criminele activiteiten op hun bedrijf geen ruimte is. Andries Bouwman, burgemeester van Opsterland: ,,Met het bord zeggen we: ‘Wij zijn op de hoogte van ondermijningspraktijken, maar bij ons kom je er niet in!’ We laten zien dat de ondernemers er niet alleen voor staan. ’’

Gemeentelijke toezichthouders en politie gaan met regelmaat langs bij de bedrijven om te kijken of er problemen zijn en om te controleren dat er geen signalen zijn van ondermijnende criminaliteit.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland