Coalitieakkoord 2018-2022

Op 9 juli is het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Brêge nei de takomst’ van Opsterlands Belang, PvdA en de ChristenUnie door de gemeenteraad vastgesteld.

Brêge nei de takomst

De partijen richten zich op drie pijlers: duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving.

Coalitieakkoord Opsterland 2018-2022

Verslag coalitievorming

Het leek zo saai. Nergens in Friesland veranderde zo weinig tijdens de verkiezingen als in Opsterland. De negen partijen behielden op 21 maart hun zetels in de gemeenteraad, alleen op de linkervleugel verschoof een stoeltje van de PvdA naar GroenLinks-Opsterlanders.

De ommekeer kwam toen een nieuwe coalitie geformeerd moest worden. De inhuur van een schrijver om de onderhandelingen achter de schermen te volgen was al nieuw en spannend. Toen het stabiele CDA om volgens velen onduidelijke redenen plaats moest maken voor verliezer PvdA ontstond grote ophef. 

Welke keuzes zijn in vijftig uren vergaderen gemaakt en waarom? Een reconstructie van de onderhandelingen, geschreven in opdracht van de gemeenteraad.

Jan Arendz, 5 juni 2018

Verslag coalitievorming

Hoe verliep de coalitievorming in Opsterland? Lees het verslag van vijftig uren vergaderen achter de schermen.

Reactienota Coalitieakkoord Opsterland 2018-2022

Reactienota op de ingediende amendementen bij de behandeling van het Coalitieakkoord 2018-2022.