Carbidschieten hoort voor velen bij oudejaarsdag. Om het carbidschieten zo veilig mogelijk te laten verlopen, is er een aantal richtlijnen opgesteld.

Coronamaatregelen

Ook dit jaar speelt corona een rol. Voorlopig geldt voor het carbidschieten in ieder geval dat u moet werken met een coronatoegangsbewijs. Welke maatregelen daadwerkelijk van toepassing zullen zijn weten we nog niet. Mocht het zo zijn dat het carbidschieten door kan gaan, dan gelden er ook dit jaar aanvullende voorschriften.

Deze voorschriften ontvangt u nog apart van ons, zodra er meer duidelijkheid is wat wel en niet kan/mag tijdens Oud en Nieuw. Mocht het nodig zijn, dan nemen wij voorafgaand aan Oud en Nieuw nog contact met u op om de dan geldende maatregelen met u door te nemen.

Let op! U bent als melder verantwoordelijk dat iedereen die bij het carbidschieten aanwezig is de coronamaatregelen naleeft.

Voorwaarden

Naast de melding moet u een coronaplan aanleveren. Hier moet in worden uitgelegd hoe u ervoor gaat zorgen dat de geldende regels worden nageleefd. Bij het carbidschieten moet gewerkt worden met de QR-code check. In het coronaplan moet u aangeven hoe u dit gaat inrichten.

Carbidschieten doet u binnen de onderstaande voorwaarden:

 • op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur;
 • op minimaal 75 meter afstand van woningen of bebouwing en doorgaande paden of wegen;
 • op minimaal 300 meter afstand vanaf plekken waar dieren worden gehouden;
 • op voldoende afstand van andere (gevaarlijke) objecten (zoals tankstations);
 • met een (melk)bus van maximaal 50 liter;
 • alleen schieten met een bal en niet met een melkbusdeksel;
 • met schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein/stuk grond.

Melden 

Direct regelen

Wilt u carbidschieten op oudejaarsdag in de gemeente Opsterland? Vul dan bij voorkeur vóór 17 december het formulier 'Melding carbidschieten' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Bent u geen eigenaar van het perceel waar u wilt gaan carbidschieten? Laat dan door de eigenaar van het perceel een 'Toestemmingsverklaring gebruik terrein' invullen en ondertekenen. Deze moet u toevoegen in de stap 'Bijlagen' van het formulier 'Melding carbidschieten'.

Tips

Zorg dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK)  aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips over veilig carbidschieten:

Tip 1 - Voorbereiding

 • Lees de voorwaarden. Vul op tijd het meldingsformulier van de gemeente in, deze kunt u vinden bovenaan deze pagina.

Tip 2 Bescherming

 • Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.

Tip 3  - Gebruik goed materiaal

 • Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem.
 • Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel.
 • Zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten.

Tip 4 -  Ontsteek het carbid veilig

 • Ontsteek de bus met een fakkel op een stok.
 • Sta tijdens de ontsteking aan de zijkant van de melkbus.
 • Ga nooit op de bus zitten.
 • Zorg dat het publiek op veilige afstand staat.

Tip 5 - Zorg voor EHBO

 • Zorg dat voldoende middelen om te blussen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn.
 • Lees de tips voor acute hulp bij brandwonden.

Overlast door carbidschieten?

Ervaart u overlast door het te vroeg afsteken van vuurwerk of carbidschieten? Ziet u onveilige situaties op straat? Meld dit dan bij de politie, telefoon 0900 88 44.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opterland