Carbidschieten hoort voor veel mensen bij oudejaarsdag. Om het carbidschieten zo veilig mogelijk te laten verlopen, is er een aantal richtlijnen opgesteld. Vanwege corona gelden er aanvullende regels.

Voorwaarden

Naast de melding moet u een coronaplan aanleveren. Hierin legt u uit hoe u ervoor gaat zorgen dat u zich aan de geldende regels houdt. Bij het carbidschieten moet gewerkt worden met de QR-code-check. In het coronaplan geeft u aan hoe u dit gaat regelen. U kunt tot 17 december de melding carbidschieten insturen. U kunt geen melding meer doen.

Spelregels carbidschieten:

 • Op 31 december tussen 10.00 uur 18.00 uur;
 • Met een groep van maximaal 4 personen en zonder publiek;
 • Op onderlinge afstand van 1,5 meter;
 • Geen tenten, statafels of zitplaatsen;
 • Geen versterkte muziek;
 • Geen verstrekking of gebruik van alcohol;
 • Op minimaal 75 meter afstand van woningen, bebouwing en doorgaande paden of wegen;
 • Op minimaal 300 meter afstand vanaf plekken waar dieren worden gehouden;
 • Op voldoende afstand van andere (gevaarlijke) objecten (zoals tankstations);
 • Met een (melk)bus van maximaal 50 liter;
 • Alleen schieten met een bal en niet met een melkbusdeksel;
 • Met schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein/stuk grond.

Uitzonderingen:

Afstandseis geldt niet voor:

 • gezamenlijk huishouden en personen onder de 18 jaar
Carbidschieten

Tips

Zorg dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK)  aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips over veilig carbidschieten:

Tip 1 - Voorbereiding

 • Lees de voorwaarden. Vul op tijd het meldingsformulier van de gemeente in, deze kunt u vinden bovenaan deze pagina.

Tip 2 Bescherming

 • Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.

Tip 3  - Gebruik goed materiaal

 • Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem.
 • Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel.
 • Zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten.

Tip 4 -  Ontsteek het carbid veilig

 • Ontsteek de bus met een fakkel op een stok.
 • Sta tijdens de ontsteking aan de zijkant van de melkbus.
 • Ga nooit op de bus zitten.
 • Zorg dat het publiek op veilige afstand staat.

Tip 5 - Zorg voor EHBO

 • Zorg dat voldoende middelen om te blussen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn.
 • Lees de tips voor acute hulp bij brandwonden.

Overlast door carbidschieten?

Ervaart u overlast door het te vroeg afsteken van vuurwerk of carbidschieten? Ziet u onveilige situaties op straat? Meld dit dan bij de politie, telefoon 0900 88 44.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland