Over bloemen en bijen, maar dan net even anders. Zaterdag 5 juni is door de VN uitgeroepen tot Wereldmilieudag. De gemeente Opsterland wil deze internationale dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op maandag 7 juni deelt de Gemeente Opsterland aan de bovenbouwleerlingen van de basisscholen in de gemeente een zakje bloemzaad uit. Doel van deze actie is bewustwording van (het belang van) biodiversiteit én aandacht voor de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s).

Global Goals-gemeente

De gemeente Opsterland is sinds augustus 2019 een Global Goals-gemeente. Dat betekent dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan het behalen van de 17 Sustainable Development Goals – ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – zoals deze in 2015 zijn vastgesteld door de Verenigde Naties (VN). Enkele voorbeelden van deze doelen zijn geen honger, geen armoede en goed onderwijs voor iedereen, maar ook bescherming van de natuur zowel op land als in het water en de lucht. Met de titel Global Goals-gemeente laat Opsterland zien dat wij de doelen voor een leefbare, veilige en duurzame leefomgeving belangrijk vinden en hieraan een bijdrage leveren.

Bloemenzaadactie

De VN-Wereldmilieudag wordt gebruikt als start om binnen de gemeente de SDG’s ook meer lokaal onder de aandacht te brengen. Wereldwijd nemen de verschillende soorten planten en dieren drastisch af en biodiversiteit is van groot belang voor het welzijn van mensen en dieren. Om deze reden staat dit jaar het thema biodiversiteit centraal tijdens de Wereldmilieudag in Opsterland.

Wethouder Rob Jonkman: ‘Op 7 juni ontvangen alle leerlingen in de bovenbouw van de basisscholen een zakje met bloemenzaad. Daarmee mogen ze hun eigen tuin, een berm of een ‘vergeten’ hoekje grond wat fleuriger en kleuriger maken.’

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris bezoeken op 7 juni een aantal basisscholen en delen zakjes bijenmengsel uit aan de groepen 5 t/m 8. Deze kunnen de leerlingen dan thuis zelf zaaien en zo zelf de bijen en andere insecten in de gemeente een beetje helpen.