Een besluitvormende raadsvergadering zal op maandag 3 juli om 20.30 uur (na de oriënterende raadsvergadering) plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is live te volgen via de gemeentewebsite.

Onderwerpen besluitvormende raadsvergadering

Per onderwerp is aangegeven of het een bespreekstuk (B) of een hamerstuk (H) betreft.

  • Definitief ontwerp en kredietaanvraag SOC Kortezwaag (H)
  • Wijziging GR Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten (H)            
  • Zienswijze programma begroting 2024 GR Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten (H)
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR Hûs en Hiem (H)
  • Zienswijze begrotingswijziging 2023 Recreatieschap Marrekrite (H)
  • Vaststellen eindverslag van inspraak Omgevingsvisie Opsterland (B)

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op Agenda Opsterland - Raadsvergadering maandag 3 juli 2023 20:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link). U kunt ook contact opnemen met de griffie, bereikbaar op werkdagen via telefoon (0512) 386 333 en e-mail griffie@opsterland.nl.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland