Op maandag 6 maart vindt er vanaf 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering plaats in de raadszaal in Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite. 

Onderwerpen besluitvormende raadsvergadering

Per onderwerp is aangegeven of het een bespreekstuk (B) of een hamerstuk (H) betreft.

  • Initiatiefvoorstel De Skâns (B)
  • Rapport rekenkamercommissie Doorwerking aanbevelingen (B)
  • Budget energietoeslag 2023 (H)
  • Beslissing op bezwaar Tiny Houses (H)
  • Verlenging integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 (H)
  • Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening 2023 (H)
  • Vaststellen overzicht vaste subsidieontvangers 2023 (H)

Voor meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, kijkt u op Agenda Opsterland - Raadsvergadering maandag 6 maart 2023 19:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link).

U kunt ook een e-mail sturen naar de griffie via griffie@opsterland.nl.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland