Een besluitvormende raadsvergadering zal op maandag 18 september om 19.30 uur plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is live te volgen via de gemeentewebsite.

Onderwerpen besluitvormende raadsvergadering

Per onderwerp is aangegeven of het een bespreekstuk (B) of een hamerstuk (H) betreft.

  • Verlenging contract accountant (H)
  • Instellen vaste commissie onderzoek geloofsbrieven (H)             

De agenda wordt daarnaast nog aangevuld met onderwerpen uit de oriënterende raadsbijeenkomst van 11 september.

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op opsterland.nl/raad. U kunt ook contact opnemen met de griffie, bereikbaar op werkdagen via telefoon (0512) 386 333 en e-mail griffie@opsterland.nl.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland