Op maandag 13 februari vindt er vanaf 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering plaats in de raadszaal in Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite. 

Onderwerpen besluitvormende raadsvergadering

Per onderwerp is aangegeven of het een bespreekstuk (B) of een hamerstuk (H) betreft.

  • Afscheid raadslid Beintema
  • Toelating en beëdiging raadslid Nicolai
  • Startnotitie Cultureel Erfgoed (B)
  • Beleid en beheer Beeldende Kunst gemeente Opsterland (B)
  • Funderingsaanpak Veenweidegebied (H)
  • Fryske regiovisie Jeugdhulp (H)

Voor meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live uitzending, kijkt u op Agenda Opsterland - Raadsvergadering maandag 13 februari 2023 19:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link)

U kunt ook een mail sturen naar de griffie via griffie@opsterland.nl

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland