Moet u iets terugbetalen aan de gemeente en houden we hiervoor een bedrag in op uw uitkering? Dan geldt voor u vanaf 1 januari 2021 een hogere beslagvrije voet.

Vanaf 1 januari 2021 mogen wij maximaal 5% van uw inkomen inhouden voor aflossing van schulden. Dat komt door de nieuwe Wet Vereenvoudiging beslag vrije voet is ingegaan. Wij hoeven ook geen rekening meer te houden met zorgkosten en hogere woonlasten, u moet dus altijd 5% aflossen van uw inkomen. 

Wilt u weten wat voor gevolgen dit heeft voor uw uitkering, kijk dan op uw uitkeringsspecificatie van januari 2021, (deze is begin februari 2021 bij u thuis bezorgd).

Ligt er beslag op uw uitkering door iemand anders dan de gemeente, bijvoorbeeld via een deurwaarder, dan kunt u bij de deurwaarder een verzoek doen om dit aan te passen. Gedurende 2021 is de deurwaarder verplicht het beslag her te berekenen en aan ons door te geven. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland