Vandaag maakte de gemeenteraad bekend wie de raad graag ziet als nieuwe burgemeester van Opsterland. Het is de heer Andries Bouwman. Met de bekendmaking start de laatste fase van de zoektocht, nu volgt nog de voordracht van de minister en de benoeming door de Kroon. 

“Het was een mooi en zorgvuldig proces, waarin we gezocht hebben naar de beste kandidaat voor onze gemeente. We zien uit naar een mooie samenwerking.” – Bareld van der Meer, voorzitter Vertrouwenscommissie.

Over Andries Bouwman

De heer Bouwman (38 jaar) is vanuit de ChristenUnie wethouder geweest in Tytsjerksteradiel en was daarvoor en daarna werkzaam in het hoger onderwijs. Hij is getrouwd en heeft 3 jonge kinderen. Hij woont nu nog in Leeuwarden, maar zal zich met zijn gezin vestigen in Opsterland. De gemeenteraad ziet in hem een enthousiaste en communicatief sterke burgemeester. Hij brengt rust en overzicht. Samen met zijn informele en ongedwongen omgang én zijn scherpe blik kan dat ons als gemeente verder brengen. Het is een burgemeester die schwung komt brengen. De gemeenteraad is ervan overtuigd dat hij van de 15 kandidaten het beste past bij de profielschets.

“Opsterland, ik ben er klaar voor. Graag word ik uw nieuwe ambassadeur, de verbinder en aanjager die u zoekt. Graag word ik uw nieuwe burgemeester en kom ik mij, samen met mijn gezin, in uw gemeente vestigen.” – Andries Bouwman

Installatie op 25 september

Vandaag (dinsdag 23 mei 2023) bracht de vertrouwenscommissie verslag uit aan de gemeenteraad, op basis waarvan de gemeenteraad de keuze maakte om de heer Bouwman voor te dragen als nieuwe burgemeester van Opsterland. Dit is een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die op haar beurt deze kandidaat voor benoeming door de Koning voordraagt. Installatie van de nieuwe burgemeester wordt verwacht op 25 september 2023.

De zoektocht

Na het vertrek van burgemeester Van Selm in september 2022 startte de gemeenteraad de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De waarneming door burgemeester Roolvink heeft de gemeenteraad tijd en gelegenheid gegeven voor deze zoektocht. Die startte met het instellen van een vertrouwenscommissie in het najaar van 2022.

Na vaststelling van de profielschets op 23 januari 2023, waar ook inwoners input voor leverden, konden geïnteresseerden solliciteren. Eind maart werd bekend dat er vijftien kandidaten solliciteerden naar het burgemeestersambt voor Opsterland. De vertrouwenscommissie kon daarna onder strikte geheimhouding haar werkzaamheden verrichten. Met de bekendmaking van de naam is de zoektocht succesvol afgerond.

Meer informatie

Meer weten over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester?

Ga naar opsterland.nl/nieuweburgemeester

Gemeente Opsterland