De algemene inkoopvoorwaarden van leveringen en diensten OWO 2019 zijn inkoopvoorwaarden van toepassing op leveringen en diensten.

Voorwaarden

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn een afgeleide van de gemeentelijke standaard voorgesteld door de VNG. De laatste pagina's van het document betreft het addendum waar de OWO-specifieke voorwaarden zijn opgenomen.

Vlag Opsterland

Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten OWO 2019

De GIBIT-voorwaarden zijn de gemeentelijke standaardvoorwaarden voor ICT-aankopen (zowel hardware als software gerelateerde zaken).

GIBIT Inkoopvoorwaarden

De Uniform Administratieve Voorwaarden (UAV) zijn voornamelijk van toepassing in de GWW-sector (uitvoering van werken en technische installaties).

De Uniforme Administratie Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005) zijn voor geïntegreerde contractvoorwaarden, zoals Design & Construct.

  • UAV-GC 2005

De inkoopvoorwaarden voor inhuur derden OWO 2019 zijn aanvullende inkoopvoorwaarden voor de inhuur van derden (personen). Deze worden naast een van de eerder genoemde voorwaarden van toepassing verklaard.

Inkoopvoorwaarden voor inhuur derden OWO 2019

Voor meer informatie kunt u mailen naar

teaminkoop@weststellingwerf.nl

Gemeente Opsterland