Na een periode van bijna acht jaar nemen we afscheid van burgemeester Ellen van Selm nu zij is voorgedragen als burgemeester van Purmerend.

Onze burgemeester stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. We nodigen inwoners en ondernemers dan ook van harte uit aanwezig te zijn op: woensdag 14 september 2022.

We ontvangen u graag tussen 14.00 en 16.00 uur voor een 'Zoete Inval' in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag.

Gemeenteraad, directie en college van B en W gemeente Opsterland

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn, dan vragen we u dat door te geven via de volgende link:

Afscheid burgemeester Ellen van Selm (google.com)

Lukt het niet om u aan te melden via het formulier? Mail dan uw aanmelding naar bestuurssecretariaat@opsterland.nl
Zet in de mail uw naam, telefoonnummer en de organisatie waarvoor u werkt. 

Burgemeester Ellen van Selm

Uitnodiging afscheid burgemeester Ellen van Selm

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Lycklamahûs