De gemeenten Opsterland en Smallingerland werken nauw samen aan de ontwikkeling van een `fietssnelweg’ tussen Drachten en Ureterp. Beide colleges van burgemeester en wethouders tekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. De werkzaamheden beginnen eind dit jaar en zijn naar verwachting volgend voorjaar klaar.

Het gaat om een belangrijke en veelgebruikte fietsroute langs de Hegebrechsterleane, tussen Ureterp en Drachten. Zo maken veel scholieren gebruik van de bestaande fietspaden. Met de aanleg van een fietssnelweg willen beide gemeenten de veiligheid van de fietsers verbeteren en het gebruik van (elektrische) fietsen stimuleren.

De Hegebrechsterleane wordt ingericht als erftoegangsweg, waarmee de maximumsnelheid wordt teruggebracht van 80 kilometer naar 60 kilometer per uur. De bestaande fietspaden, die nu aan beide kanten van de rijbaan liggen, worden vervangen door een vrijliggend tweerichtingen fietspad. Het wordt drie meter breed en ligt aan de westkant van de rijbaan.

Samenwerking

De realisatie van de fietssnelweg wordt gecombineerd met groot onderhoud aan de Hegebrechsterleane. Ook wordt zo duurzaam mogelijk gewerkt wat betreft energiegebruik en circulariteit van materialen.

Smallingerland en Opsterland werken sinds een jaar samen aan de ontwikkeling van de gemeentegrens overschrijdende fietssnelweg. Beide gemeenteraden gaven eerder met het vaststellen van de begroting van dit jaar al groen licht. Voor de financiering zijn landelijke en provinciale subsidies aangevraagd, die de projectkosten van € 1,5 miljoen voor bijna de helft dragen. Twee weken geleden zijn deze subsidies ontvangen.

‘It kin oangean’, zegt wethouder Libbe de Vries van de gemeente Opsterland. Hij is goed te spreken over de samenwerking met de buurgemeente.

Op 6 juli ondertekenden beide colleges hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

‘Als we geen grote obstakels tegenkomen in de werkvoorbereiding, beginnen de werkzaamheden half oktober’ aldus wethouder Maria le Roy van de gemeente Smallingerland. ‘We willen snel meters maken.’

Naar verwachting is de fietssnelweg begin volgend jaar klaar.

Meer nieuws