We maken samen met de dorpshuizen nieuw dorpshuizenbeleid om te komen tot toekomstbestendige dorpshuizen in Opsterland. Woensdagavond 22 februari 2023 gingen we in het dorpshuis van Langezwaag met de dorpshuizen in gesprek over onder andere de koersplannen. 

Koersplannen

De koersplannen zijn een momentopname en gaan over de situatie van de dorpshuizen zoals die nu is. Benno van den Akker, bestuurslid van het dorpshuis in Langezwaag:

Hoe wij dit proces met de gemeente hebben ervaren is goed. We hadden eerst een wat afwachtende houding. De gesprekken met de gemeente en BCN over de toekomst van het dorpshuis waren vanaf het begin constructief en doortastend. We hebben nu het idee dat we met elkaar concreet naar de toekomst kunnen kijken.’

Inzichten en ideeën delen

De dorpshuizen deelden inzichten over onder andere samenwerken en duurzaamheid. Maar ook de activiteiten die onze dorpshuizen organiseren, kwamen voorbij. Van een hele vroege ochtend met een gebakken eitje in het dorpshuis kijken naar Max Verstappen, tot een fitdag en het runnen van een cafetaria; wat hebben onze Opsterlandse dorpshuizen veel te bieden.

Ontmoetingsplek voor de leefbaarheid in de dorpen

Het was een mooie avond met de focus op het belang van onze dorpshuizen als ontmoetingsplek voor de leefbaarheid in de dorpen. Alex van der meer van dorpshuis Wijnjewoude verwoordde het heel mooi:

We krijgen op deze manier inzicht in elkaars keuken en dat is waardevol.

Deze avond krijgt dan ook zeker een vervolg.

Meer nieuws

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland