Uitbreiding SOC Kortezwaag

De uitbreiding van Sport- en ontspanningscentrum (SOC) Kortezwaag hangt samen met de realisatie van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk. Alle sportvoorzieningen in Gorredijk (ook die uit de huidige Skâns) worden gecentreerd bij SOC Kortezwaag. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft geconcludeerd dat naast het bouwen van een nieuwe sporthal, ook de huidige bestaande sporthal moet worden gerenoveerd. Hiervoor zijn verschillende scenario's gemaakt. In maart 2019 spreekt de gemeenteraad zich hier over uit.

  • Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen over een project, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Opsterland.