Ontwikkelagenda's duurzame, leefbare en inclusieve samenleving

De komende jaren willen we samenwerken aan drie grote thema’s namelijk: duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving. De input die we hiervoor haalden uit het Opsterlandcafé, de Koffietour en de Denktank zijn uitgewerkt in ontwikkelagenda’s. In de ontwikkelagenda's kunt u teruglezen welke acties we gaan uitwerken samen met onze inwoners.

De ontwikkelagenda's

Bekijk onderaan deze pagina onder het kopje "Meer informatie" de publieksvriendelijke versie en de uitgebreide versie van de ontwikkelagenda's. 

Het vervolg

Op 23, 24 en 25 april praten wij samen met u verder over de thema’s duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving. Tijdens de inloopavonden zijn de opstellers van de ontwikkelagenda’s aanwezig. Zij gaan graag met u in gesprek.

Inloopavonden

Tijdens de inloopavonden blikken we samen terug én kijken we vooruit. 

  • 23 april in De Buorskip in Beetsterzwaag, van 17.00 tot 20.00 uur
  • 24 april in De Wier in Ureterp, van 18.00 tot 21.00 uur
  • 25 april in De Skâns in Gorredijk, van 17.00 tot 20.00 uur

U bent van harte uitgenodigd!

Ontwikkelagenda's