Nieuws

  • Ontwikkelagenda's duurzame, leefbare en inclusieve samenleving

    De komende jaren willen we samenwerken aan drie grote thema’s namelijk: duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving. De input die we hiervoor haalden uit het Opsterlandcafé, de Koffietour en de Denktank zijn uitgewerkt in ontwikkelagenda’s. In de ontwikkelagenda's kunt u teruglezen welke acties we gaan uitwerken samen met onze inwoners.

  • Samen werken aan een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal Opsterland

    Op woensdag 22 november is er in De Skâns in Gorredijk intensief gesproken over de toekomst van de gemeente Opsterland. Rond de zestig inwoners hebben meegepraat over de thema's duurzaamheid, leefbaarheid en de inclusieve samenleving.

  • Nieuwsbrief tien ambities

    In deze nieuwsbrief laten we de ambities en ideeën zien en nodigen we u uit om verder te praten over duurzaamheid, leefbaarheid en een sociale samenleving.