Ontwikkelagenda's

  • Samen werken aan Duurzaamheid, Leefbaarheid en een Sociale samenleving

    Het klimaat, de zorg, maatschappelijke ontwikkelingen: de kranten staan er vol mee. We leven in een wereld met ingrijpende veranderingen en dat stelt onze gemeente voor grote uitdagingen. Zowel inhoudelijk, als financieel. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen stappen maken voor de toekomst.

  • Nieuws

  • Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen over een project Kansen voor Beetsterzwaag, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Opsterland.