MFA Gorredijk

Op 3 juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het plan voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Gorredijk niet doorgaat. In de MFA zouden de nieuwbouw van de middelbare school BHS, basisschool De Treffer en sociaal en cultureel centrum De Skâns een plek krijgen. 
 
Voor de nieuwbouw van basisschool De Treffer heeft de gemeenteraad wel groen licht gegeven. Ook aan de vernieuwbouwplannen van de BHS wordt verder gewerkt. Voor De Skâns geldt dat het proces opnieuw wordt doorlopen, waarbij de inwoners van Gorredijk zelf meer de regie krijgen. In de zomer van 2019 wordt er online en huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid, met meer informatie over het vervolg van deze drie projecten.  

Mocht u  nog vragen hebben over MFA Gorredijk, dan kunt u  contact opnemen via https://www.opsterland.nl/Projecten/Contact_projecten