Uw stem is belangrijk!

Meedenken over een mogelijke locatie voor een brede school in Beetsterzwaag?

Geef uw stem

Stemmen kunt u doen op de website:

U kunt stemmen op één van de huidige onderzoekslocaties en daarbij voor- of tegenargumenten aangeven. Maar u kunt ook zelf een nieuw idee voor een locatie indienen. De reacties van inwoners, belanghebbende partijen, onderwijs en Plaatselijk Belang vormen de basis van minimaal twee uit te werken scenario’s die gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Het besluit over de keuze van de locatie wordt nog dit jaar genomen.