Overgebleven locaties brede school

In het project Kansen voor Beetsterzwaag zijn scenario’s voor de nieuwe brede school van Beetsterzwaag uitgewerkt. Dit is gebeurd op basis van een opdracht van de gemeenteraad en de kansen, ideeën en functies die verschillende belanghebbende partijen samen per locatie in beeld hebben gebracht.

Het onderwijs gaf aan alleen de locaties van O.D.S. De Trime en V.V. De Sweach geschikt te vinden voor een nieuwe brede school. Zij zien minder kansen en mogelijkheden voor een brede school op locatie C.B.S. De Paedwizer. Dit bleek ook uit de bijeenkomsten met belanghebbenden en de inloopbijeenkomst met het dorp in juli. Daarom wordt voor deze locatie geen scenario gemaakt.

Mogelijkheden en kansen

Op deze pagina vindt u een overzicht van mogelijkheden en kansen op de locaties O.D.S. De Trime en het trainingsveld V.V. De Sweach. De informatie bestaat voor een groot deel uit gesprekken met (vertegenwoordigers van) inwoners en organisaties in het dorp, reacties op het online platform Argu, individuele gesprekken, bijeenkomsten met belanghebbenden en inloopbijeenkomsten voor inwoners.

Alle locaties: voldoende ruimte en mogelijkheden

  • Op alle locaties is voldoende ruimte voor een brede schoolgebouw met kinderopvang.

  • De muziekschool zit nu in de Paedwizer, de kans is groot dat zij ook een plek krijgen in het nieuwe gebouw.

  • Mogelijke verkeersproblemen zijn op alle locaties op te lossen.

Klik op de locaties om meer te lezen