Meepraten over de scenario’s voor een brede school in Beetsterzwaag? Denk mee op argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag

U kunt argumenten voor of tegen plaatsen bij de scenario’s en uw voorkeur aangeven.

argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag 

Noteer alvast in uw agenda

Datum: 21 november 2018, Tijd: 15.30 – 20.30, Locatie: De Buorskip. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een toelichting op de scenario’s en informatie over de planning en stand van zaken van het project. Tevens kunt u uw mening en tips delen.