Inloopbijeenkomst Kansen voor Beetsterzwaag uitgesteld

De geplande inloopbijeenkomst op woensdag 21 februari over de kansen van de nieuwe brede school in Beetsterzwaag is uitgesteld.

De basisscholen O.D.S De Trime, C.B.S. De Paedwizer, Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente Opsterland nemen de tijd om te reflecteren op de gekantelde werkwijze. De partijen verkennen samen hoe het vervolg van het proces het meest effectief kan worden ingevuld. 

Uw stem is belangrijk!

Blijf meepraten en meedenken op het online digitale platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag. U kunt de kansen noemen die u ziet bij één van de huidige onderzoekslocaties en daarbij voor- of tegenargumenten aangeven. Maar u kunt ook zelf een nieuw idee indienen.