Uitnodiging inloopbijeenkomst Kansen voor Beetsterzwaag

De gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer worden vervangen door een brede schoolgebouw. In het project Kansen voor Beetsterzwaag wordt daar een locatie voor gezocht en worden de kansen (al dan niet in combinatie met een brede school) voor de omgeving in kaart gebracht.

U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op woensdag 18 juli van 15.30 – 20.30 in De Buorskip. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de stand van zaken van het project. Tevens kunt u ideeën, kansen en tips delen. Ook de kernpunten van het locatieonderzoek staan gepresenteerd. Meer informatie over het project vindt u op www.opsterland.nl/kansenvoorbeetsterzwaag.