Brede school Beetsterzwaag komt bij V.V. De Sweach

Het oefenterrein van V.V. De Sweach is gisteravond door de gemeenteraad aangewezen als locatie voor de nieuwe brede school in Beetsterzwaag. Inwoners en belanghebbenden zijn gedurende het proces nauw betrokken. Met de keuze voor deze locatie sluit de gemeenteraad aan bij de voorkeur van het dorp.

Keuze locatie

De voetballocatie voldoet aan de eisen van een veilige openbare ruimte waar voldoende plek is voor het bouwen van een schoolgebouw. Uit het interactieve proces met inwoners en belanghebbenden is naar voren gekomen dat de voetballocatie de meeste kansen voor samenwerking biedt en daardoor de grootste meerwaarde voor de kinderen en het dorp heeft.

Kansen voor Beetsterzwaag

De plaatsing van de brede school bij de voetbalvelden biedt verschillende kansen, zowel voor de locatie van de nieuwe school als op de locaties die vrij komen. De haalbaarheid van deze kansen wordt verder uitgezocht en uitgewerkt. Verschillende kanshebbers hebben al ideeën over de invulling van de vrijkomende locaties. Zo spraken diverse initiatiefnemers tijdens de oriënterende raadsvergadering over de mogelijkheid van seniorenwoningen op de plek van de oude schoolgebouwen.

Verloop proces

In de komende maanden ligt de focus op het onderzoeken van mogelijke samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden. Omwonenden ontvangen in maart een uitnodiging om aan te geven waar zij behoefte aan hebben, welke vragen bij ze opkomen en op welke wijze ze het liefst geïnformeerd willen worden. Wethouder Anko Postma kijkt uit naar de concrete plannen voor de nieuwe school: “De uitdaging waar we nu voor staan is dat de basisscholen en belanghebbenden de schoolvisie en de kansen laten samensmelten. Dat vraagt samenwerking en soms ook het loslaten van de eigen belangen. Door begrip te hebben voor elkaars belangen en elkaar wat te gunnen krijgt iedereen een stuk van de taart. Samen zorgen we dan niet alleen voor een sterk kindcentrum met brede school en kinderopvang, maar ontwikkelen we ook het omliggende gebied met allerlei toekomstbestendige dorpsfuncties waar alle Sweachsters wat aan hebben”.

Meer informatie over het project Kansen voor Beetsterzwaag vindt u op: www.opsterland.nl/kansenvoorbeetsterzwaag