Bijeenkomsten

Inmiddels hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met Plaatselijk Belang Beetsterzwaag Olterterp, Schoolbestuur en directie ODS De Trime, schoolbestuur en directie CBS De Paedwizer, directie Lyndensteyn en de gemeente Opsterland.

Tijdens deze sessies zijn de wensen en belangen van deze partijen verkend. In januari 2018 is gestart met de activiteiten die vorm geven aan het betrekken van het dorp (potentiële participanten en belanghebbenden) zodat wij ook met hen de kaders kunnen verkennen. Daarnaast zijn de kansen en uitdagingen van de locaties op hoofdlijnen in beeld gebracht.