Bedankt voor het meedenken over een locatie van een brede school in Beetsterzwaag

Vanaf januari hebben ruim honderd inwoners hun mening of idee gegeven over een mogelijke locatie voor een brede school in Beetsterzwaag. In totaal zijn 215 reacties binnengekomen. Het ging om een locatie nabij School Lyndensteyn, de huidige locatie O.D.S. De Trime, de huidige locatie C.B.S. De Paedwizer en het terrein (trainingsveld) van voetbalvereniging De Sweach. Ook zijn er diverse opmerkingen geplaatst bij de locaties.

Argumenten op locaties

Bij ‘een locatie nabij School Lyndensteyn’ kwam ‘Schoolcampus met uniek onderwijsaanbod’ als belangrijkste argument voor naar boven. Andere mensen zagen het als ‘Onnodige aantasting van het groene karakter van het dorp’. Hoewel een aantal inwoners combinatiekansen met sportvoorzieningen, de nabijgelegen kerk en De Buorskip zien bij het terrein (trainingsveld) van voetbalvereniging De Sweach, ziet het grootste deel van de online bezoekers deze locatie niet zitten.

Over de huidige locatie O.D.S. De Trime zegt men het volgende: “Prachtige ruime locatie, veilig voor kinderen en dichtbij een bosgebied”. Als nadeel wordt genoemd dat de locatie aan de zuidkant van de Hoofdstraat is waar nu minder kinderen wonen. Voor de huidige locatie C.B.S. De Paedwizer zien bezoekers combinatiekansen met kinderdagverblijf en sportvoorzieningen. Als tegengeluid wordt aangegeven dat het al een dicht bebouwde locatie is.

Een aantal inwoners heeft het platform gebruikt om hun zorgen over de fusie van de scholen uit te spreken. De scholen zijn hiervan op de hoogte en schenken hier aandacht aan. De online locatieverkenning is hiermee afgesloten. Alle stemmen, argumenten en toelichtingen zijn openbaar en terug te lezen op argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag.nl.

Afsluiting Axon locatieonderzoek

De verwachting is dat in juni het onafhankelijke locatieonderzoek van Axon Adviseurs wordt afgesloten. Deze resultaten, samen met de input van het online platform, de inbreng van het onderwijs en de kansen uit het dorp, worden vertaald naar minimaal twee scenario’s die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Vervolg Kansen voor Beetsterzwaag

In de komende periode ligt de focus op de kansen van het project. Op dit moment vinden gesprekken plaats met partijen die ideeën of plannen hebben voor (verbetering van) voorzieningen in het dorp, al dan niet in combinatie met een brede school. Om alle kansen van het dorp scherp te krijgen, zullen we ook u weer vragen om mee te denken. We komen begin juni met meer informatie hierover.