Aanleiding

Waarom Kansen voor Beetsterzwaag?

In Beetsterzwaag komt een Brede School. Het wordt één gebouw, waarin in ieder geval De Finne (voormalige scholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer) en een kinderopvang een plek krijgen. De komst van de nieuwe school is de aanleiding om samen met de inwoners van het dorp te onderzoeken welke andere kansen dit nog meer biedt voor Beetsterzwaag.

Gemeente Opsterland stimuleert voorstellen vanuit de samenleving en faciliteert initiatieven die  zich aanbieden. Gezamenlijk pakken we het proces op en vanuit het initiatief zoeken we naar verbindingen die het plan eventueel nog sterker kunnen maken. Het doel is om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor toekomstige gebruikers en de samenleving. Het initiatief is in dit geval de ontwikkeling en realisatie van een Brede School in Beetsterzwaag. 


Meer functies?

In verschillende dorpen in Opsterland is het bouwen van een nieuwe (brede) school aanleiding geweest om te kijken of er meer functies een plek in het gebouw moeten of anders in het dorp georganiseerd kunnen worden. Als dat van wezenlijk belang én haalbaar is, spreken we van een multifunctionele accommodatie (MFA). In zo’n gebouw wordt bijvoorbeeld de huisvesting van school gecombineerd met een dorpshuisfunctie, sportkantine etc.

De scholen hebben aangegeven dat zij ook de kinderopvang een plek in het gebouw willen geven. Op die manier wordt een Kindcentrum gerealiseerd. Het is de vraag of de bouw van een Brede School in Beetsterzwaag kansen biedt voor het onder dak bieden aan andere functies. Om die vraag te beantwoorden, maken we een overzicht van de verschillende behoeften en het huidige aanbod van accommodatieruimte in Beetsterzwaag.